Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

Viktiga datum [2023-10-02]

 • 9 oktober 19:00 Informationsmöte 1 om Elprojektet (föreningslokalen)
  Främst avsett för boende på Torsvägen 61 och Sturevägen 4 B & C
 • 15 oktober 10:00 Trädgårdsdag
 • 17 oktober 19:00 Informationsmöte 2 om Elprojektet (föreningslokalen)
  Främst avsett för boende på Freyvägen 2 och Sturevägen 4 A
 • 8 november 19:00 Extra föreningsstämma (separat kallelse)

Fasadrenovering [2023-10-02] Renoveringen av fasaderna flyter på i bra takt och ligger i dagsläget före tidplanen. Montering av byggnadsställningar sker vanligtvis 1-3 veckor innan fasadarbetet påbörjas. I samband med detta skall balkonger tömmas och eventuella elinstallationer tas bort. Under denna tid utförs bl.a. plåtarbeten. Ställningarna monteras ned efter godkänd besiktning.

Putsning av den grå sockeln sker efter att ställningarna nedmonterats.

Då arbetet med Sturevägen inleds kommer kalkblandaren som idag är placerad mittemot sophuset att flyttas till gräsytan mellan lekplatsen och Sturevägen, framför entrén till Torsvägen 61C.
Eventuellt kommer även de gula containrarna att behöva placeras i närheten av lekplatsen. Utrustningen kommer sannolikt att förbli på denna plats tills projektet är avslutat. Flytt av utrustning är planerat till den 9 oktober. Cyklar parkerade i närheten kan eventuellt behöva flyttas eller skyddas från damm.

Den uppdaterade preliminära planen för arbetet är följande:

 • Freyvägen 2
  Baksida och gavel mot Sturevägen: Avslutat
  Framsida och gavel mot Torsvägen: vecka 34–41
 • Sturevägen 4
  Framsida och gavel mot Freyvägen: vecka 38–46
  Baksida och gavel mot Runvägen: vecka 44–52
  Balkongerna behöver vara tömda senast den 30 oktober – inte 13 november som tidigare meddelats.
 • Torsvägen 61
  Framsida och gavel mot Sturevägen: vecka 50–7
  Baksida och gavel mot Torsvägen: vecka 5–13
  Notera att framsida avser sidan av huset med entréer.

Onsdagen 13/9 och torsdagen 14/9 satte Kumla Fasad upp information om ändrad planering för Sturevägen 4. Denna information hade inte framförts eller förankrats i Styrelsen. När Styrelsen fick kännedom togs anslagen ned, Kumla Fasad kontaktades och informationsblad med korrekt information sattes upp och distribuerades till alla berörda lägenheter på Sturevägen 4.
Kumla Fasad har bett om ursäkt för det inträffade och vi är överens om att all information och eventuella ändringar av planeringen skall meddelas i god tid samt att informationen skall anslås och distribueras av Styrelsen.

Elavtal [2023-10-02] Brf Insjöns fastprisavtal för el löpte ut den sista augusti. Nytt rörligt elavtal har tecknats med Telge Energi med start 1 september. Då tidigare elavtal med fast pris varit mycket förmånligt förväntas föreningens kostnader för el att öka. Mer information om detta i separat information om Elprojektet.

Cyklar [2023-10-02] Vi behöver gemensamt städa undan det stora antalet cyklar som helt eller delvis står övergivna, både utomhus och i cykelförråden. Inför Trädgårdsdagen den 15/10 ber vi alla att tydligt märka sina cyklar med namn. Omärkta cyklar kommer att behöva flyttas till tillfällig förvaring i sex månader och sedan slängas och/eller doneras.

Boendeappen [2023-10-02] Vi påminner om boendeappen som ger dig tillgång till information och kan användas för många olika funktioner. Appen möjliggör även för Styrelsen att kunna skicka ut information snabbt vid behov. Vi uppmuntrar därför alla att ladda ner appen för att kunna ta del av dessa. Du loggar in med Mobilt Bank-ID och vid första besöket anger du din e-postadress och ditt telefonnummer. Du kan sedan få notiser vid uppdateringar, inlägg och fakturor.

För att installera appen, gå till Apple App Store eller Google Play Butik. Sök efter ”Boendeappen Avy”.

Vattenutkastare [2023-10-02] Vattenutkastaren på baksidan av Sturevägen 4 är blockerad av byggnadsställningar. Vi hänvisar istället till utkastaren placerad mellan entrén till Torsvägen 61A och Torsvägen.

Felanmälan [2023-10-02] Om soporna inte blir tömda när de ska eller något annat händer (eller inte händer) - vänligen kontakta Nacka Drift & Skötsel för att göra en felanmälan. På detta vis kan åtgärd inledas omgående och rätt personer informeras.
Nacka Drift & Skötsel: 070 729 62 92 felanmälan via www.nackadrift.se
Övriga ärenden eller frågor skickas till vår kontaktmail

Trädgårdsdag [2023-10-02] Höstens trädgårdsdag planeras till den 15/10. Information anslås i trappuppgångarna inom kort.

Hjärtstartare [2023-10-02] Föreningen har beställt en hjärtstartare som nu finns monterad i ett tydligt uppmärkt skåp utanför tvättstugan. Skälet är, liksom tidigare initiativ om blåljuskod, att öka tryggheten och säkerheten för alla boende. En strömstöt från en hjärtstartare vid hjärtstopp är livsavgörande och om det kan ges inom 3–5 minuter kan 50–70 % överleva om hjärtstoppet är bevittnat. Idag överlever endast 600 personer av cirka 10 000 drabbade eftersom behandling med hjärt-lungräddning och hjärtstartare oftast dröjer för länge (källa: Hjärt-Lungfonden).

Modellen som köpts in är av samma sort som finns i utryckningsfordon samt publika miljöer. Den är halvautomatisk, vilket innebär att det inte går att oavsiktligt ge ström till någon som inte fått ett plötsligt hjärtstopp. Vidare talar modellen svenska och går igenom steg för steg vid ett nödläge. 

Observera: larma alltid 112 omedelbart vid misstanke om hjärtstopp och tala om var du befinner dig. Inled därefter hjärt-lungräddning. Föreningen har inte möjlighet att organisera någon storskalig utbildning för alla boende, men uppmuntrar alla att gå en HLR-utbildning alt. repetera tidigare kunskap. Idag lärs HLR ut i skolor samt på arbetsplatser i enlighet med rådande arbetsmiljölagstiftning (AFS 1999:7). Det finns även ett flertal frivilligorganisationer som arrangerar kurser löpande, av vilka bl.a. Röda Korset har kostnadsfria kurser. Extra information om användningen av hjärtstartaren sitter uppe i den inglasade tavlan jämte skåpet. Hjärtstartaren finns även registrerad i det allmänna hjärtstartarregistret och är synlig för allmänhet samt SOS Alarm genom det digitala hjärtstartarregistret. För dig som genomgått en HLR-utbildning uppmuntrar vi till att ansluta dig till sms-livräddare, för att varje sekund räknas.  Läs mer här: 
www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/hjartsjukdomar/plotsligt-hjartstopp 
www.hlr.nu 
www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/kurser-i-forsta-hjalpen
www.hjartstartarregistret.se
www.smslivraddare.se
www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/112-appen

Miljöpolicy och miljöplan [2023-10-02] Föreningens Miljöpolicy har nu publicerats. Arbete med Miljöplanen pågår och den förväntas vara klar inom kort.

Brf Insjöns styrelse [2023-10-02] Ola Bergman, Styrelsens ordförande under hela 2000-talet, har sålt sin lägenhet och flyttar inom kort till sydligare breddgrader. Ola kommer under överskådlig tid att vara behjälplig med informationsöverlämning men kommer under oktober att entledigas från Styrelsen.
Styrelsens sju övriga ledamöter och suppleanter har alla blivit invalda under 2021-2023 och vi vill ödmjukt be er om överseende och tålamod i och med denna omställning.

Vårt gemensamma uppdrag är att arbeta för medlemmarnas bästa och fatta rätt beslut för föreningen och dess medlemmar. Vi vill samtidigt, i möjligaste mån, hålla föreningens medlemmar informerade om vad som sker, vilka planer som finns och vilka beslut som fattas.
Parallellt med föreningens löpande administration och verksamhet hanterar Styrelsen idag även det pågående Fasadprojektet och det kommande Elprojektet. Båda dessa projekt slukar mycket tid under projektens alla faser, från kunskapsinsamling och upphandling till informationsspridning och genomförande, med täta byggmöten och besiktningar.
Med ett stort antal medlemmar finns det naturligtvis varierande uppfattningar i många frågor och ibland behöver beslut fattas som inte uppskattas av alla. Vår uppgift är att se till medlemmarnas bästa, att insamla och utvärdera information och fatta de beslut vi bedömer är de rätta baserat på den information vi har.
Tack till alla de som uttryck sitt stöd och uppskattat det förra kvartalsbrevet.

Elprojektet [2023-10-02] Här följer en summering av elprojektets bakgrund, status och framtid – Om elprojektet 2023/24 per 2023-10-01.