Brf Insjön
Välkommen till Brf Insjön
Bostadsrättsföreningen Insjön ligger i Saltsjöbaden, 14 kilometer från Slussen och med Stockholms skärgård runt knuten. Vi har 82 lägenheter fördelade på tre stycken trevåningshus från 1961.
bt
Nyheter

Avgifter 2023 [2022-12-01] Styrelsen har beslutat att från årsskiftet höja avgifterna med fyra procent. Följande skäl föranleder detta:
- Hög inflation och höjda priser hos våra drift- och underhållsleverantörer
- Högre bolåneräntor hos bankerna (föreningen har idag ett antal lån med varierande bindningstid)
- Det fasta elavtalet som föreningen haft under flera år löper ut augusti 2023. Under en övergångsperiod kommer föreningen därför, oaktat stämmans beslut om individuell elmätning eller ej, att med stor sannolikhet få en markant ökning i elkostnad mot dagens kostnadsbild.
Beslutet har fattats i samråd med vår förvaltningsekonom hos Fastighetsägarna samt föreningens auktoriserade revisor.

OVK [2022-12-01] Under hösten har OVK – obligatorisk ventilationskontroll – genomförts i föreningen. Föreningen är skyldig att se till att OVK utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF, samt Boverkets föreskrifter. OVK ska göras vart sjätte år. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. För de lägenheter där anmärkningar finns kommer berörda medlemmar att underrättas av föreningens förvaltare så att åtgärder kan vidtas. Därefter sker en ny besiktning.

Vintertider [2022-12-01] De båda boxarna för vintersand som finns på vår gård att sett sina bästa år. Nya sandboxar är beställda och kommer att ersätta de gamla så fort de levererats. Snöskyfflar finns i samtliga portar och för den som behöver lite större redskap finns en snösläde i mangelrummet på Sturevägen.

Brandäkerhet i juletid [2022-12-01] Jul är ljusens stora högtid men tyvärr drabbas många av bränder under julmånaden. Statistiken visar att cirka 70 procent av bränderna under julmånaden beror på levande ljus. Snälla kontrollera era brandvarnare och lämna aldrig levande ljus obevakade. Läs mer.