top of page
flygbild.jpg

HISTORIK

Brf Insjön ligger i norra delen av Saltsjöbaden, mitt emellan stationerna Neglinge och Igelboda på Saltsjöbanan. De tre husen med sina 82 lägenheter som utgör Brf Insjön stod klara hösten 1961.
Föreningens hus underhålls kontinuerligt. Större renoveringar som gjorts under senare år är:

 • 1988 Renovering av tak

 • 1988 Renovering av lekplatsen

 • 1989 Stamrensning

 • 1993 Byte av kallvattenstammar

 • 1993 Fasadrenovering

 • 1995 Renovering tvättstuga och torkrum

 • 1996 Reparation värmekulvert

 • 1997 Byte av styr- och reglerutrustning i panncentral

 • 1998 Renovering av föreningslokal

 • 1998 Komplettering av utebelysning

 • 1998 Fasadarbeten

 • 1998 Stamrensning

 • 1999 Byte av radiatorventiler samt injustering av värmesystemet

 • 2000 Byte av tvättutrustning

 • 2001 Byte av motorvärmaranläggning

 • 2002 Målning trapphus

 • 2002 Byte av belysning i trapphus

 • 2002 Målning av tamburdörrar

 • 2002 Renovering av lekplats

 • 2003 Nya balkonger

 • 2004 Snörasskydd

 • 2005 Installation av bergvärme

 • 2006 Sophus på gården

 • 2006 Åtta lägenheter stambytta (avloppsstam i kök undantagen)

 • 2006 Målning av pannrum

 • 2006 OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

 • 2006 Uppgradering av kabel-tv-nätet

 • 2007 Nya avfuktare/fläktar till torkrummen

 • 2007 Nytt styrsystem för portar och ytterbelysning

 • 2007 Nya belysningsarmaturer till parkeringen

 • 2008 Renovering av samtliga yttertak

 • 2009 Renovering av entrépartier på Sturevägen

 • 2010 Stamrenovering (avlopps- kallvatten- och varmvattenstammar)

 • 2011 Dränering, del av Freyvägenhuset

 • 2011 Nytt passersystem för portar och källaringångar

 • 2013 Nya ledningar för avlopp och dagvatten mellan Torsvägenhuset och Freyvägenhuset

 • 2015 Nya yttertrappor på Torsvägen

 • 2015 Ny uteplats

 • 2016 Spolning av stammar och stick

 • 2016 Rengöring av ventilationskanaler

 • 2016 Anläggning av mopedparkering

 • 2017 Slipning av trappor i trapphus samt golv i källargångar

 • 2017 Besiktning av föreningens elnät

 • 2017 Montering av säkerhetsanordningar på taken så att de uppfyller gällande krav

 • 2017 Renovering av yttertrappor på Sturevägen

 • 2018 Målning av väggar och tak i källargångarna

 • 2018 Nya belysningsarmaturer i källargångarna

 • 2019 Radonmätning

 • 2019 Sortering och återvinning av matavfall

 • 2020 Byte av samtliga nyckelbrickor för förbättrad skalsäkerhet.

 • 2020 Spaltventiler installerade i samtliga lägenheter för att sänka radonhalt och förbättra inomhusklimat.

 • 2020 Uppfräschning trädgård på gatusidan av Freyvägenhuset.

 • 2020 Inköp ny tvättmaskin till tvättstugan.

 • 2020 Nytt låssystem källarlokaler Sturevägen.

 • 2020 Besiktning och justering av balkonger.

 • 2021 Renovering uteplats.

 • 2021 Renovering värmepump 1.

bottom of page