top of page
flygbild.jpg

AKTUELLT

Aktuellt i Brf Insjön

EXTRA INFORMATIONSBREV - MAJ 2024

ORDINARIE ÅRSSTÄMMA
Ordinarie Årsstämma i HSB Brf Insjön i Nacka genomförs den 5 juni 2024 kl 19:00 i föreningslokalen.


Kallelsen har anslagits i alla trappuppgångar. Kallelse, årsredovisning, propositioner om motioner finns tillgängliga på www.brf-insjon.com/arsstamma

 

Vid behov av utskrivna dokument kan ni kontakta Styrelsen på kontakt@brf-insjon.com
 

FASADPROJEKTET
Slutbesiktningen av fasadprojektet genomfördes i slutet av april. Vår oberoende besiktningsman var mycket nöjd med arbetet och har godkänt entreprenaden. Vid besiktningen fastställdes ett antal åtgärdspunkter som Kumla Fasad ansvarar för att slutföra skyndsamt och innan slutbetalningen sker.

  • Återmontering och installation av markiser.
    För berörda, vänligen kontakta montören enligt instruktioner som anslagits i entréerna.

  • Åtgärder på ett stuprör på Torsvägenhuset

  • Ett antal mindre målningsinsatser på metalldelar

  • Begränsad städning och återställande av markytor

Den gräsyta utanför Torsvägen 61C som drabbats hårdast av fasadprojektet kommer av föreningens trädgårdsmästare att grävas upp och återställas då ytan är både mycket hård och ojämn.

 

FÖRVALTNING
Med anledning av de fortsatt stora problemen rörande den ekonomiska förvaltningen hos Fastighetsägarna har Styrelsen beslutat att säga upp avtalet för både ekonomisk- och teknisk förvaltning. Byte till nya förvaltare kommer att ske vid årsskiftet 2024/25.

 

Styrelsen räknar med att denna förändring både skall åtgärda de stora problem vi upplevt under lång tid med nuvarande ekonomiska förvaltning och leda till en stor årlig besparing för föreningen. Anbud från ett flertal förvaltare har redan inhämtats och val av leverantör sker inom kort efter en detaljerad anbudsutvärdering.
Bytet av förvaltare, främst på det ekonomiska området, kommer att påverka alla medlemmar. Exempelvis kommer avisering av månadsavgifter samt debitering via Autogiro att förändras vid årsskiftet och det är oundvikligt att detta kommer att påverka alla medlemmar i varierande grad. Naturligtvis återkommer Styrelsen med mer information om dessa förändringar senare i år.

 

Notera att Nacka Drift & Skötsel, som hanterar föreningens löpande drift och underhåll, inte påverkas av denna förändring och fortsatt kommer att vara föreningens leverantör.


ELPROJEKTET
Föreningen tecknar i dagarna avtal med Bauer Elektriska för att snarast möjligt påbörja projektet.

 

En tidplan kommer att distribueras när denna finns tillgänglig. Projektet förväntas ta 10-12 månader att genomföra och i dagsläget väntar vi på besked från Nacka Energi rörande detaljer i hur, var och när anslutningen av nya kablar kan ske.

 

Bauer Elektriska kommer att kontakta de boende som hört av sig om renovering av elnätet i de egna lägenheterna. Vi uppmanar alla som inte har modern standard på sin elanläggning att anta det fördelaktiga erbjudandet och uppgradera!

 

Jörgen Forsgren från Fastighetsägarna, som deltagit på både Årsstämman 2023 och informationsmöten om elprojektet, är anlitad som Projektledare.

 

Sedan tidigare har Styrelsen ställt sig positiva till elbilsladdning men projektet har varit vilande under en längre period. Elprojektet medför möjlighet att genomföra installationen till ett kraftigt reducerat pris samtidigt som möjligheten till bidrag från Naturvårdsverket fortfarande finns kvar. Styrelsen har därför beslutat att inkludera installation av 12 laddplatser för elbilar i elprojektet. Detta förutsätter att ansökan om bidrag från Naturvårdsverket godkänns.

 

Planen är att anläggningen på kort sikt skall bli självfinansierande genom att de som önskar möjlighet att ladda sitt fordon debiteras förhöjd månadsavgift för parkeringsplatsen samt elförbrukning i likhet med den debitering som skall ske när IMD installerats i lägenheterna.

 

Antalet laddplatser är baserat på maximalt stöd från Naturvårdverket och anläggningen är dimensionerad för framtida behov såväl rörande elbilsladdning som andra el- och kommunikationsbehov som kan uppstå när vi exempelvis behöver expandera sophuset.

 

TRÄDGÅRDSDAGEN OCH GRÄSYTORNA
Uppslutningen på vårens trädgårdsdag var mycket bra och medlemmar från 25 lägenheter fanns på plats och hjälptes åt med diverse uppgifter i och runt husen. Traditionsenligt har presentkort på ICA delats ut till de 25 lägenheterna tillsammans med detta informationsbrev.

 

Det finns ett flertal gräsytor som skadats under fasadprojektet och av kommunens snöröjare. Arbete pågår med att rehabilitera dessa ytor och vi hoppas på hjälp från medlemmar som kan hjälpa till med löpande bevattning av det nysådda gräset. Kristina Nyberg (Torsvägen 61B) gör en jätteinsats och koordinerar arbetet. Kontakta gärna Kristina om du har möjlighet att hjälpa till!

 

Vänliga hälsningar,

 

Styrelsen Brf Insjön

bottom of page