top of page
flygbild.jpg

FÖRVALTNING

Inom begreppet förvaltning ryms allt som rör drift och skötsel av föreningen, stort som smått. Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens förvaltning och till sin hjälp har den ett antal specialister på olika områden.

Ekonomisk och teknisk/administrativ förvaltning
Fastighetsägarna sköter föreningens ekonomi- och fastighetsförvaltning. Bland annat handlägger de överlåtelser av lägenheter, pantförskrivningar, ansökningar om uthyrning i andra hand, försäkringsskador och kölistor för p-plats och extraförråd.

Postadress: Box 12871, 112 98 Stockholm
Besöksadress: Alströmergatan 14

Förvaltare: Hendrik Dijkstra, tel 08-617 77 92


Avgifter, hyror, p-platser och förråd:

Fastighetsägarna Service Stockholm, tel: 08-617 75 00 (vx), e-post: använd formuläret på kontaktsidan.


Fastighetsskötsel och felanmälan
Nacka Drift & Skötsel svarar för föreningens fastighetsskötsel och felanmälan.

Besöksadress: Stenhuggarvägen 4Y
Postadress: 132 38 Saltsjö-Boo
Telefon: 070-729 62 92

 

Trädgårdsskötsel
Solsidans Trädgård sköter föreningens trädgård.

Adress: Siriusvägen 23, 133 36 Saltsjöbaden


Städning
Tarjas AB sköter städningen av trapphus och källargångar. Hur ofta det sker beror på årstiden, det vill säga vintertid är städningen mer frekvent än sommartid.
Adress: St Eriksgatan 83, 113 32 Stockholm

Telefon: 08-31 93 09

bottom of page