top of page
flygbild.jpg

EXTRA INFORMATIONSBREV

Extra informationsbrev - Februari 2024

EKONOMISK FÖRVALTNING & ELPROJEKTET

Sedan mer än 10 år är Fastighetsägarna föreningens ekonomiska förvaltare. I detta uppdrag ingår att hantera medlemsavgifter för medlemmarna, hyror för våra hyresgäster, betala fakturor, sköta bokföring och en hel del annat som krävs för att föreningen skall fungera.

 

Som vi berättade i förra kvartalsbrevet genomförde Fastighetsägarna ett byte av affärssystem i oktober 2023. Detta skulle enligt planen genomföras på ca tre veckor men tyvärr har vi fortsatt stora problem med de flesta av de tjänster och funktioner Fastighetsägarna hanterar, mer än fyra månader senare! Styrelsen har tvingats lägga enormt mycket tid på att lösa problem och ”släcka bränder” när Fastighetsägarna inte klarat av att hantera exempelvis betalningar av föreningens fakturor.

 

Lyckligtvis har problemen haft en relativt liten påverkan på livet i föreningen men problemen med icke fungerande Autogiro för en del medlemmar i december, problem att boka tvättstugan i januari och den framskjutna höjningen av årets avgifter är exempel på sådant som orsakats av problemen hos Fastighetsägarna. Vi har naturligtvis krävt att föreningen skall kompenseras av Fastighetsägarna för alla de problem som uppstått och samtidigt ser vi över våra alternativ för framtiden. Just nu ligger mycket fokus på att systemen måste börja fungera och hanteringen komma ikapp!

 

Med anledning av de pågående problemen hos Fastighetsägarna har vi tvingats avvakta något med elprojektet. Vi saknar ännu ett dussintal medgivanden från medlemmarna och tillsammans med detta informationsbrev delar vi även ut påminnelser. Vi hoppas att alla skall kunna ge sitt medgivande inom kort så att vi slipper påbörja en juridisk process genom Hyresnämnden.

 

Inom kort återupptas arbetet med elprojektet och vi räknar med att ha ny information i kommande kvartalsbrev i månadsskiftet mars/april.
 

FASADPROJEKTET

Efter en lugnare period i december och början av januari har fasadprojektet tagit fart och närmar sig målet! Arbetet pågår med sista halvan av Torsvägenhuset och en hel del av utrustningen som står vid lekplatsen kommer att flyttas till baksidan av huset, längs Runvägen.

 

Förbesiktningar har hittills genomförts i sju steg och snart är det dags för slutbesiktning. I samband med detta dokumenteras alla eventuella mindre skador och problem som skall åtgärdas av Kumla Fasad innan projektet är slutfört.
 

FÅGELMATNING

Under vintern förekommer fågelmatning, både genom att bröd kastats ut från lägenheter och fågelmatare hängts upp. Tyvärr orsakar detta en del problem då fåglarna smutsar ner på balkonger och maten lockar till sig råttor och även ett par stora rävar.

 

Om ni vill mata fåglarna ber vi er göra detta genom att placera ut mat och fågelmatare exempelvis i träden och buskarna vid tågspåret, inte inom föreningens område.
 

SOPHUSET

Tyvärr är sophuset ett återkommande problem. Att kommunens entreprenör inte gjort ett bra jobb sedan i höstas är vi väl medvetna om, men tyvärr finns inga alternativ för sophämtning. Samtidigt ser vi återkommande problem med att grovsopor dumpas i och runt sophuset och att skrymmande säckar och annat som inte hör hemma i sopkärlen slängs. Problemen är inget unikt för vår förening men det är tråkigt när ett fåtal av våra medlemmar orsakar dessa problem för alla.

 

Med anledning av ny lagstiftning kommer föreningen att behöva erbjuda medlemmarna s.k. fastighetsnära insamling av papper, plast, metall och glas. I samband med att detta introduceras kommer vårt nuvarande sophus sannolikt att behöva byggas ut eller om. Tidplanen för detta är ännu inte satt men insamling av information och alternativ pågår.
 

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN

Vi vill påminna om att motioner till årsstämman behöver lämnas in senast den sista mars.
 

STYRELSEMEDLEMMAR

Sedan förra årsmötet har en hel del förändringar skett i styrelsearbetet. Vi har uppdaterat och förnyat rutiner och arbetat för att informationen till medlemmarna ska ge en mer komplett bild av vad som sker i föreningen. Vi har även påbörjat arbetet med att se över många av föreningens avtal med leverantörer och naturligtvis jobbat en hel del med våra två större projekt.

 

Inför kommande årsstämma söker vi nya medlemmar till Styrelsen och hoppas att det finns medlemmar som är intresserade och villiga att delta i styrelsearbetet.

 

Valberedningen består av Magnus Fägerblad (Freyvägen 2C – 070 647 47 84) och Isabella Tillander (Sturevägen 4C – 073 509 65 61). Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet, vill nominera någon eller har frågor, kontakta gärna Magnus eller Isabella per telefon eller på valberedning@brf-insjon.com

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Insjön

bottom of page