top of page
flygbild.jpg

STYRELSE

Styrelsen i Brf Insjön

Föreningen styrs av en styrelse som väljs av medlemmarna vid varje ordinarie föreningsstämma. Ordinarie stämma hålls normalt under maj eller juni varje år. Stämman är det högsta beslutande organet i föreningen. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel.

Brf Insjöns Styrelse 2023/24

Martin Klug

Ordförande
Torsvägen 61C

073 440 82 80

martin@brf-insjon.com

Kristina Nyberg

Suppleant
Torsvägen 61B
072 830 18 70
kristina@brf-insjon.com

Mika Ferraresi

Vice ordförande
Sturevägen 4C
070 713 37 79

mika@brf-insjon.com

Marie Jacobsson

Suppleant

Torsvögen 61C
070 937 20 88

marie@brf-insjon.com

Carl-Hampus Lundberg

Kassör
Torsvägen 61A
070 527 03 79
carl-hampus@brf-insjon.com

Jonathan Wiklund

HSB-representant

010 442 14 30

 

Revisorer & Valberedning 2023/24

Magnus Grimborg

Revisor
Freyvägen 2C

070 593 53 13

Magnus Fägerblad

Valberedning (ordförande)
Freyvägen 2C
070 647 47 84

Anna Stenberg

Revisor
Mazars

08 796 37 37

Isabella Lee

Valberedning

Sturevägen 4C
073 509 65 61

Annika Forsberg

Revisorrsuppleant
Freyvägen 2C
08 717 23 33

bottom of page