top of page
flygbild.jpg

KVARTALSBREV

Kvartalsbrev #2 2024

FASADPROJEKTET 

De sista byggnadsställningarna har plockats ner och projektet börjar äntligen närma sig sitt slut. Inför slutbesiktningen kommer Kumla Fasad att utföra ett antal arbeten, bland annat åtgärder på återmonterade markiser, målning m.m. 

Fasadbygget har lämnat sina spår på våra gröna områden och styrelsen har beslutat att avvakta med större åtgärder i trädgården för att bedöma vad som kommer att återhämta sig samt vad som kommer att behöva planteras om.  
 

ELPROJEKTET 

Som tidigare nämnt har elprojektet blivit fördröjt, men nu kommer projektet att ta fart igen och vi siktar på att kunna sätta i gång med projektet under kvartal 2, 2024. Vi har fått in nästan alla samtyckesblanketter där samtliga hittills har godkänt ändringarna. I takt med att lägenheter byter ägare behöver vi dock fortsätta samla in nya medgivanden. 

Under april kommer vi tillsammans med projektledare och leverantör att färdigställa planen för elprojektet. Vi kommer därefter att informera om detta i ett separat informationsbrev när mer information och förhoppningsvis även en preliminär tidplan finns tillgänglig. 
 

TRÄDGÅRD 

Söndagen den 28/4 genomförs årets första Trädgårdsdag. I samband med detta kommer ett stort antal cyklar i varierande skick att slängas respektive doneras. Dessa cyklar förvaras i dagsläget i ett separat utrymme i cykelförrådet i Sturevägen-huset. 

Inbjudan anslås i alla trappuppgångar ca två veckor innan Trädgårdsdagen. 

Både gamla och nya skador på gräsmattan längs Torsvägen skall åtgärdas av Nacka Kommun. 
 

EKONOMISK FÖRVALTNING 

Fastighetsägarnas omfattande problem efter systembytet i oktober fortsätter på flera fronter men bör inte påverka föreningens medlemmar i någon större grad. Bokslutsarbetet för 2023 har efter en hel del manuell handpåläggning kunnat slutföras. Vi har samtidigt gjort stora ansträngningar för att göra förbättringar och förändringar som kommer att underlätta när den ekonomiska förvaltningen åter fungerar som den ska. 
 

Vänliga hälsningar, 

Styrelsen Brf Insjön 

bottom of page